SIA “Bio-Venta” turpina 02.10.2023. uzsākto pētniecības projektu

Modernās biodīzeļdegvielas ieguves tehnoloģijas no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma būtiska uzlabošana un tās darbību nodrošinošo eksperimentālo iekārtu projektēšana

02.01.2024

SIA “Bio-Venta” 02.10.2023. ir uzsākusi pētniecības projekta “SIA “Bio-Venta” pieejamās modernās biodīzeļdegvielas ieguves tehnoloģijas no augu eļļas ražošanas lipīdu-ziepju atlikuma būtiska uzlabošana un tehnoloģijas darbību nodrošinošo eksperimentālo iekārtu projektēšana”, Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 īstenošanu.

Laika posmā no 02.10.2023. līdz 31.12.2023. ir veikta tehnoloģijas, gala produkta prasību definēšanu, kā ietvaros ir veiktas šādas darbības:

     - Definētas jaunās tehnoloģijas prasības, problēmu un pētījumu virzieni;

     - Definētas starpprodukta (skābās eļļas) kvalitātes robežas;

     - Definētas gala produkta (biodīzeļdegvielas) kvalitātes robežas;

     - Noteikti parametri zemākai monogliceridu un ūdens satura nodrošināšanai

Līdz ar tehnoloģijas un gala produktu prasības definēšanu, ar 01.01.2024. ir uzsākts darbs pie modernās biodegvielas ieguves tehnoloģijas 4 posmu metožu izstrādes, kur 1.tehnoloģiskā posma “Paskābināšana” metode tiek plānota izstrādāt līdz 30.06.2024.

Paralēli augstāk minētajam turpinās darbs pie eksperimentālo iekārtu prasību definēšanas, kas tiek plānots pabeigt līdz 31.03.2024.

Projekts tiek īstenots Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas „Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” darbības programmas ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas: 314 040,04 EUR, plānotais atbalsts 176 501,09 EUR. Projekta īstenošanas ilgums 24 mēneši no 02.10.2023. līdz 30.09.2025.